Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

dontcomplain
19:38
9930 78ba 390
dontcomplain
18:16

i o tym
marzyłem
i śniłem
by nucić Ci
kołysanki do snu
by patrzeć w
Twoją twarz
zaspaną
i szeptać Ci
Kocham Cię
o 4 nad ranem

Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontcomplain
17:38
7498 7cde 390
Reposted fromtfu tfu viaitcouldbeworse itcouldbeworse
dontcomplain
17:08

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
dontcomplain
17:07
3391 eb71 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:06
5462 5680 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
dontcomplain
17:06
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
dontcomplain
17:06
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie. 
Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz - "Córka Robrojka"
dontcomplain
17:06
5739 b973 390
dontcomplain
17:06
8155 9d1a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dontcomplain
17:06
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer
17:05
3136 7d7f 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
dontcomplain
17:05
17:05
7311 84f4 390

pancze:

Chcę to!!!!

Reposted fromdivi divi viainsanedreamer insanedreamer

December 25 2014

dontcomplain
23:12
Chciałam się w Tobie zakochać z miłości. Nie z podziwu albo strachu, że będę sama. Chciałam się zakochać, zakopać Cię w sobie.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:12
Bóg stworzył kobietę i spierdolił mężczyznę.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:12

W Boże Narodzenie braki we własnym życiu bolą najbardziej.

Reposted fromcarre carre vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:06
1406 5d03 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:06
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje
Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz
— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:04
BYŁOBY ZAJEBIŚCIE GDYBY NAM SIĘ UDAŁO.
— byłoby.
Reposted frombomdia bomdia vianieuciekaj nieuciekaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl