Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2014

dontcomplain
19:49
19:49
9250 60f7 390

Elodie Antoine, 2003

dontcomplain
19:49
5142 3c48 390
ok
Reposted from666th 666th viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:49
19:49
6888 0dd0 390
dontcomplain
19:49
4129 b096 390
Reposted fromtimetolove timetolove
dontcomplain
19:49
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove
dontcomplain
19:49
"I want to see you breathless. I want you on the floor, against the wall, in various shades of desperation. And I want you raw and open, before you learnt what it was to build walls.
Show me the parts of you you daren’t show anyone. Show me so I can love them."

November 04 2014

dontcomplain
17:26
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontcomplain
17:26
jesteś mój ból fantomowy.
— gorzkość.
dontcomplain
17:26
Któregoś dnia rzucę to wszystko
i wyjdę rano, niby po chleb
Wtedy na pewno poczuję się lepiej,
zostawię za sobą ten zafajdany świat
— Dżem
Reposted fromkatalama katalama viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontcomplain
17:26
1133 3782 390
Reposted fromtrumienka trumienka viaiamophelia iamophelia
dontcomplain
17:15
0756 eb05 390
Reposted frompalegirls palegirls viaiamophelia iamophelia
dontcomplain
17:15
0997 cc3e 390
Reposted frompalegirls palegirls viaiamophelia iamophelia
dontcomplain
17:15
Żadne "kocham cię". "Odpoczywaj sobie po pracy" - to najbardziej romantyczna rzecz, jaką mężczyzna może powiedzieć kobiecie.
— sms
dontcomplain
17:15
1688 23db
kilkugodzinne rozmowy przez tel w poniedziałkowy dzień i jeszcze taki smsek na dobranoc Ooo moje kochanie to mi zawsze umie poprawić humorek! <3
Reposted fromtimetolove timetolove
dontcomplain
17:15
Gdy kogoś kochasz, nie przeliczasz tej miłości na uczynki. Nie licytujesz: ja dałam tyle, ty dałeś tyle. Po prostu ofiarujesz, nie myśląc o zapłacie.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromtimetolove timetolove
17:15
9371 ec0f 390

allthingseurope:

Ghent, Belgium (by Juri Pozzi)

Reposted fromnosmile nosmile viamsitudinis msitudinis
dontcomplain
17:15
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.

— Marek Hłasko
Reposted frominmann inmann vialubie-lato lubie-lato

October 04 2014

dontcomplain
22:49
9608 4613 390
Reposted fromnfading nfading viachorera chorera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl