Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

22:26
8116 44e4 390

💎

Reposted fromKiro Kiro viaaleksandrowe aleksandrowe

December 25 2014

dontcomplain
23:12
Chciałam się w Tobie zakochać z miłości. Nie z podziwu albo strachu, że będę sama. Chciałam się zakochać, zakopać Cię w sobie.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:12
Bóg stworzył kobietę i spierdolił mężczyznę.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:12

W Boże Narodzenie braki we własnym życiu bolą najbardziej.

Reposted fromcarre carre vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:06
1406 5d03 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:06
Bo kiedy nie ma Ciebie, niewiele istnieje
Wiem, że tak trzeba, ale kurwa oszaleję teraz
— Buka "Orchidee"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:04
BYŁOBY ZAJEBIŚCIE GDYBY NAM SIĘ UDAŁO.
— byłoby.
Reposted frombomdia bomdia vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
23:04
...ona nie jest moja, po prostu jest ze mną.
— "Ptasiek"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianieuciekaj nieuciekaj
dontcomplain
22:34
4237 6e3f 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaUncertainty Uncertainty
dontcomplain
22:34
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viaUncertainty Uncertainty
dontcomplain
22:34
dontcomplain
22:34
9314 f8ad 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viamadamemonroe madamemonroe
dontcomplain
22:34
"Pilnuj się, aby nikt Cię nie lekceważył, nie zbywał ani po Tobie nie deptał. Powiedz po prostu: "Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie".
— Maya Angelou

December 21 2014

dontcomplain
19:25

"After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week."

— This thought has been haunting me for months (via sebatsianstans)
Reposted fromapatyczna apatyczna viafenoloftaleina fenoloftaleina

November 08 2014

20:44
4290 f011 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
20:44
4316 961b 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
20:44
4329 131e 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
20:44
4339 130f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
dontcomplain
20:03
0557 fb48 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viasmutnazupa smutnazupa
dontcomplain
20:03
- Przykro mi. - Oh, rozumiem. Wszystkim jest przykro. 
— "Pamiętniki wampirów"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl